Socialt

Kortare handläggningstider ska förebygga att ensamkommande försvinner

Av  | 

Länsstyrelserna föreslår att regeringen ska införa en tidsgräns för handläggningstider inom asylprocessen för att förhindra att ensamkommande barn försvinner.

– Det vi ser idag är att de långa handläggningstiderna tär väldigt mycket på ensamkommande barn, säger Amir Hashemi-Nik, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm, till Dagens Integration.

I början av förra året fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder för att förhindra att ensamkommande barn går under jorden. Tidigare hade även FN:s barnkommitté kritiserat Sverige för att så många ensamkommande försvann.

Länsstyrelserna föreslår bland annat att utredningarna i asylprocessen inte ska ta mer än fyra månader.

– När det gäller handläggningstider inom socialtjänsten finns det en maxgräns på fyra månader. Socialtjänstlagen gäller utredningar och verkar för att ge skydd och stöd för barn. Den motsvarade lagstiftningen finns inte i asylutredningarna, förklarar Amir Hashemi-Nik.

Enligt Migrationsverkets statistik har drygt 1 800 barn avvikit de senaste tre åren, men länsstyrelserna menar att statistiken inte visar en helhetsbild.

– Problemet med statistiken är att den exempelvis inte innefattar barn som försvann i ankomstskedet. I det skedet vet vi att barnen är mest utsatta för att försvinna när det gäller exempelvis människohandel. Det skedet är väldigt viktigt men vi har ingen statistik på hur många som försvinner då, säger Amir Hashemi-Nik.

Länsstyrelserna föreslår därför att polisen ska föra nationell statistik över antal barn som anmälts försvunna. Genom en helhetsbild vill de öka kunskapen kring försvinnanden och göra det enklare för myndigheter att arbeta förebyggande, menar Amir Hashemi-Nik.

– Polismyndigheten får in anmälningar på barn som försvinner och där skulle man kunna få in en helhetsbild för att få en ordentlig överblick över antal försvinnanden, förklarar Amir Hashemi-Nik.