Socialt

Nätverk slår larm om desperat situation bland ensamkommande

Av  | 

Situationen för ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan blir allt allvarligare. Inom loppet av två veckor har två självmord rapporterats och de unga blir allt mer desperata. Nu slår nätverk storlarm om ungdomarnas situation.

Den senaste tiden har resultaten av den strängare asyllagen blivit allt tydligare. Tillfälliga uppehållstillstånd, åldersuppskrivningar och utvisningshot skapar stor oro hos afghanska barn och ungdomar som kommit till Sverige.

Rörelsen Vi står inte ut  har vid upprepade tillfällen de senaste månaderna larmat om den akuta situationen. Nätverket består av 8000 yrkesverksamma personer som dagligen möter de unga i sitt arbete.

– Vi står inte ut  bildades för fyra månader sedan och vi har försökt att larma till myndigheter och personligen tagit kontakt med personer som arbetar med barnens asylprocess, berättar Kinna Skoglund, medlem i nätverket.

Trots upprepade larm känner Kinna Skoglund att det på nationell nivå står helt still.

– På kommunnivå har det börjat hända något, men det har gått väldigt trögt. På nationell nivå är det helt stopp. Det är väldigt frustrerande. Vi möter barnen varje dag och ändå är det ingen som lyssnar på oss. Jag förstår inte varför de inte lyssnar, säger hon.

Nu slår nätverket storlarm om situationen som de unga befinner sig i. De senaste två veckorna har två 16-åriga pojkar från Afghanistan tagit sina liv och det har även uppmärksammats att ungdomar börjat organisera självmord i större skalor.

– Det har kommit till vår kännedom att ungdomarna har börjat självorganisera sig, vi har fått källor på det och sett skärmdumpar där de beskriver det, säger Kinna Skoglund.

– Det är inte längre bara en risk och de mår inte lite dåligt utan nu har vi snart en större grupp ungdomar som tar sina liv, fortsätter hon.

Att ungdomarna börjat organisera sig menar nätverket delvis beror på att allt fler har blivit åldersuppskrivna av Migrationsverket och därför tvingats flytta till vuxenboenden.

– Många av de här barnen sitter nu ensamma på vuxenboenden eftersom de har blivit uppskrivna i sin ålder, de har också blivit ryckta från sina städer, förlorat sina gode män och har ingen skola. I desperation hittar de varandra och börjar sprida information mellan varandra i nätverk där det inte finns några vuxna och inga ramar att anpassa sig till, förklarar Kinna Skoglund.

På måndagen skickade Vi står inte ut en anmälan till bland annat Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

– Vi har skickat ut en anmälan till alla som borde vara ansvariga för att agera. Politiker och myndigheter som är inblandade i de här ungdomarna och i hanteringen av asylprocessen, säger Kinna Skoglund.

Nätverket ställer sig frågande till hur långt det ska behöva gå innan myndigheter och politiker reagerar.