Socialt

Rörelse kräver amnesti för ensamkommande unga

Av  | 

I en namninsamling kräver rörelsen #Vistårinteut amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

– Vi ber regeringen och riksdagen visa nåd mot våra ensamkommande barn och unga. Vi anser att de har lidit nog och kämpat klart, skriver nätverket.

Växande oro bland ensamkommande barn och ungdomar har uppmärksammats de senaste månaderna. Tillfälliga uppehållstillstånd, åldersuppskrivningar och utvisningshot har lett till ökad psykisk ohälsa bland de unga.

Ett flertal ensamkommande barn och ungdomar har den senaste tiden försökt ta sina liv, varav tre har lyckats. I början av februari larmade #Vistårinteut, som består av drygt 8000 yrkesverksamma personer som dagligen möter ensamkommande, att de unga planerar kollektiva självmord i slutna grupper på nätet.

Se även : Nätverk slår larm om desperat situation bland ensamkommande 

Förra veckan varnade även representanter från Rädda Barnen, däribland organisationens ordförande Lisa Berg, om den växande desperationen.

”Vi representerar tusentals frivilliga som i dag bär upp det svenska flyktingmottagandet, men vi har aldrig tidigare sett den omfattning av oro, ohälsa och desperation som barn och unga nu upplever”, skrev de i en debattartikel på Aftonbladet.

Stoppa omflyttningar
I namninsamlingen som publicerades på lördagen kräver #Vistårinteut att omflyttningar av ensamkommande unga ska stoppas. I många kommuner får ungdomar som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket inte bo kvar, utan tvingas istället flytta till en annan kommun.

– Det mest akuta, berättar Kinna Skoglund från rörelsen, är att man rycker upp ungdomarna när de blir åldersuppskrivna. I suicidforskning kan man se att det enda som kan motverka om man har kommit så långt ner är att man är kvar i sin trygga miljö.

Stoppa utvisningar
Rörelsen vill också att Migrationsverket ska stoppa alla utvisningar av ensamkommande på grund av rättssäkerhet. Centerpartiet presenterade ett liknande förslag under förra veckan där de lyfte fram att utvisningar av ensamkommande som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket bör frysas tills dess att Rättsmedicinalverket tar över organisationen av åldersbedömningarna. Kinna Skoglund berättar.

– Vi tycker att Migrationsverket ska frysa alla utvisningar med hänvisning till den rättssäkerhet som råder. Migrationsverkets egna kvalitetsundersökning visade att 40 procent av besluten som togs förra året togs på felaktiga grunder. Trots detta fortsätter man att planera plan som ska lyfta med tvångsdeportationer.

Genom att frysa utvisningarna efterfrågar Vi står inte ut att Migrationsverket ska kontrollera sina beslut för att se till att de är tagna på rätt grunder.

– Migrationsverket orsakar så mycket lidande hos de här barnen och då måste de åtminstone rannsaka sig själva för att se över att man gör det på rätt sätt, säger Kinna Skoglund.

Se även: L Kronoberg: Ge ensamkommande amnesti 

Amnesti
Till sist vill rörelsen att alla ensamkommande unga som varit i Sverige i mer än ett år ska ges amnesti. Kinna Skoglund förklarar att det är den enda utvägen för att undvika att både ensamkommande och yrkesverksamma som arbetar med ungdomarna ger upp.

– Det finns en otrolig trötthet och slitenhet i yrkeskårerna nu. Man har börjat diskutera massuppsägningar och när det kommer till sådana tendenser då måste man ta det på allvar.

– Det enda vi kan komma fram till som skulle göra att folk orkar fortsätta är om det skulle bli amnesti. Skulle barnen få uppehållstillstånd och vi kan arbeta med inkludering och integration igen, då kommer folk orka jobba kvar.

I skrivandets stund har namninsamlingen nästan 7000 underskrifter.