Socialt

Sverige tar emot fler kvotflyktingar

Av  | 

Sverige kommer i år att ta emot 3 400 kvotflyktingar, vilket är en kraftig ökning från förra året.

Till skillnad från andra flyktingar får kvotflyktingar komma till Sverige på ett ordnat sätt. Mottagandet och boende är anordnat av en kommun och alla tillstånd och papper är redan i ordning när personerna kommer till Sverige.

Det är FN:s flyktingorgan UNHCR som väljer ut vilka som blir kvotflyktingar.

Förra året kom 1900 kvotflyktingar till Sverige. I år utökas kvoten till 3400, vilket är det första steget mot de 5000 personer som ska tas emot 2018. Att stegvis öka antalet kvotflyktingar var ett av målen i migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna som gjordes 2015.

– Med tanke på hur många människor som är på flykt i världen idag är en ökning av flyktingkvoten givetvis välkommen, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

På rekommendation av UNHCR har Migrationsverket beslutat att främst fokusera på att ta emot personer från Syrien. 1770 platser kommer därför att gå till syrier som befinner sig i något av grannländerna.

– Migrationsverket är redan i full gång med att genomföra uttagningarna inom den utökade flyktingkvoten. Just nu arbetar vi tillsammans med UNHCR i Syriens närområde med att utreda och fatta beslut om de personer som under året ska komma till Sverige, säger Oskar Ekblad.

En stor andel platser är även avsatta för personer från Somalia, Eritrea och Kongo samt för så kallade akutplatser där personer behöver få skydd så fort som möjligt.