Arbetsmarknad

Trångboddhet i storstäder försvårar integration

Av  | 

Trångboddhet har de senaste åren ökat i storstäderna. Nyanlända är bland de personer som drabbas hårdast av bristen på bostäder. Det visar en ny rapport som gjorts på uppdrag av HSB.

Nyanlända är den grupp som drabbas hårdast av trångboddhet. Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, menar att problemet är ett av Sveriges största samhällsproblem. Enligt honom visar det tydligt de klasskillnader som finns i samhället.

– Nyanlända är offer för de två största samhällsmisslyckandena de senaste decennierna. Vi har en dysfunktionell bostadsmarknad och en dysfunktionell arbetsmarknad.De människor som har brist på kvadratmeter i hemmet har ofta precis samma problem med inkomst, säger han.

Enligt rapporten är trångboddhet som vanligast i de så kallade miljonprogramsområdena. En kommun som nämns i rapporten är Botkyrka i Stockholms län.

– Trångboddheten är en av våra absolut största utmaningar. Vi ser att det leder till att man får en mycket sämre start i Sverige, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Hon menar att problemet delvis beror på att många asylsökande väljer boende på egen hand, vilket ofta innebär att de bor som inneboende hos släktingar och vänner. Här efterfrågar Ebba Östlin resurser för att kontrollera de boenden som väljs av asylsökanden för att undvika att personer bosätter sig i trångbodda hem.

– När vi pratar om de här frågorna går det inte att undvika att prata om EGO (Eget boendelagen). Många som är nya i Sverige väljer eget boende, men hur den adressen ser ut det är det ingen som kollar på, säger hon.

Trångboddheten i storstäderna är inte ett nytt problem utan det har varit en växande problematik de senaste åren. Peter Fredriksson, förbundsordförande HSB, anser att det visar på en tydlig brist på bostadspolitik.

– Det här är inget nytt problem utan en effekt av brist på bostadspolitik och framförallt social bostadspolitik under en lång tid, förklarar Peter Fredriksson.

Resultat av trångboddhet
Enligt rapporten leder trångboddhet till allvarliga problem som försämrad fysisk och psykisk hälsa. I förlängningen kan det också leda till etnisk segregation och arbetsmarknadsutfall.

En rapport gjord av Boverket visade även att ungdomar i trångbodda hem spenderade stora delar av sin fritid utanför hemmet, vilket leder till minskad social kontroll från föräldrarna.