Socialt

Åldersbedömningar av asylsökande återupptas

Av  | 

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar drar igång under nästa vecka. 

Migrationsverket meddelade i mitten av februari att alla asylbeslut i ärenden där det finns behov av medicinsk åldersbedömning skjuts upp till mars.

Nästa vecka drar Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar av asylsökande igång. Man kommer då att hantera ett fåtal antal ärenden för att sedan stegvis öka antalet de kommande månaderna.

Enligt Migrationsverket är det upp till 14 000 ensamkommande barn och ungdomar som kan bli aktuella för åldersbedömningar.

De asylsökande måste själva godkänna en medicinsk åldersbedömning, bestående av röntgenbilder av två visdomständer och magnetröntgen av knäled. Bilderna analyseras av två oberoende tandläkare och två röntgenläkare. Bedöms visdomständerna och knäleden som ”fullmogna” görs tillsist en samlad bedömning av en rättsläkare.

Åldersbedömningar har tidigare blivit kritiserade eftersom felmarginalen ansågs som stor och många asylsökande riskerade att bli felbedömda. Att magnetröntgen nu kommer att användas ska öka säkerheten i bedömningarna.

Statens medicinsk-etiska råd meddelade i slutet av förra året att de anser att de nya åldersbedömningarna är etiskt godtagbara.

Kritiseras av region Västmanland
Västerås är en av städerna som kommer att genomföra magnetröntgen av knäled.

I slutet av förra året ställde sig Landstinget Västmanland frågande till felmarginalerna i bedömningarna. De efterfrågar därför att beslut bör fattas till individens fördel.

”Vid osäkerhet om individen är 18 år eller inte, anser landstinget att beslut ska fattas till individens fördel, vilket innebär att individen betraktas som ett barn”, skriver de i sitt remissyttrande till Justitiedepartementet.

I skrivelsen kritiserar regionen även beslutet att återinföra åldersbedömningarna innan Socialstyrelsen utrett undersökningsmetoderna. Socialstyrelsens undersökning av medicinska åldersbedömningar beräknas vara klar i november.

De första resultaten av åldersbedömningarna väntas vara klara inom några veckor.