Arbetsmarknad

Ensamkommande ungdomar utbildas till basketdomare

Av  | 

Projektet Tensta Basket Refs utbildar ensamkommande ungdomar till basketledare och domare. Än så länge har sju domare utbildads, men målet är att dubbelt så många ska bli färdigutbildade innan säsongens slut. 

Tensta Basket Refs jobbar med att introducera ensamkommande ungdomar till basketen för att sedan utbilda dem till att bli ledare och domare.

Det är eldsjälen Georgios Koukouvinos som står bakom projektet. Han har länge varit aktiv inom Tensta Basket men engagera sig nu i att locka fler ensamkommande till sporten.

De flesta av ungdomarna har ingen tidigare koppling till sporten, men det är inte något som Georgios ser som ett problem utan han ser själv till att de lär sig spela.

– Tensta Basket Refs betyder väldigt mycket för dessa ungdomar. Att få domaruppdrag betyder mycket för deras frihet- och självkänsla, säger han.

Enligt Georgios Koukouvinos innebär domarjobben även att ungdomarna kommer ut i arbetslivet.

– Dessutom är det ett första steg ut i arbetslivet och en chans att tjäna lite pengar, berättar han.

Än så länge har sju personer utbildats till domare och målet är att ytterligare 15 ungdomar ska vara aktiva domare inom Stockholmsdistriktet redan nästa säsong. Något som Georgios tror är fullt möjligt.

För ett tag sen blev Georgios utsedd till att bli en Loka Hero. Projektet Loka Hereos är ett initiativ från Svenska Basketbollförbundet och Loka som tillsammans stödjer människor som gör skillnad med hjälp av basket. Som en utvald hero kommer Georgios få ekonomisk hjälp för att genomföra projektet och utbilda fler domare.