Socialt

Fi kräver flyktingamnesti

Av  | 

Under Feministiskt Initiativs partikongress i slutet av förra veckan beslutade partiet att kämpa för flyktingamnesti.

På lördagen beslutade omkring 400 ombud i Västerås om att arbeta för att regeringen och riksdagen utfärdar amnesti för ensamkommande barn och ungdomar som befinner sig i Sverige.

Partiet vill också riva upp den nya skärpta asyllagen genom att göra permanenta uppehållstillstånd till en regel.

– Sverige bryter gång på gång mot de mänskliga rättigheterna genom att deportera människor till länder där deras rättigheter kränks. Vi anser att människors säkerhet aldrig får sättas på spel. Staten och kommunerna har ett särskilt ansvar på ensamkommande barns rättigheter och möjligheter till skydd. Så länge Sverige saknar en rättssäker asylprocess kommer vi kräva en allmän flyktingamnesti, säger partiledare Gudrun Schyman i ett pressmeddelande.

På partikongressen bestämdes även att partiet ska motverka regler och omständigheter som gör att människor tvingas ta sig till Sverige på olagliga sätt. Istället vill de verka för säkra flyktvägar och att personer ska kunna söka asyl på laglig väg.

Partiet föreslår också att kommuner ska bli ”fristäder” för papperslösa. Vilket innebära att lokala myndigheter inte skulle kunna ange papperslösa personer till Migrationsverket eller Polismyndigheten.

– Fi ska verka för papperslösas trygghet i kontakt med välfärdsinstitutioner. Person ska inte kunna tvingas uppge information om gömda personers förhållanden till Polismyndigheten eller Migrationsverket, säger Gudrun Schyman.