Skola

Forskning för ökad inkludering av nyanlända ungdomar

Av  | 

Ett nytt forskningsprojekt vid Mälardalens Högskola vill skapa bättre förutsättningar för nyanlända ungdomars inkludering i samhället. Bland annat ska man jämföra hur integrationsmöjligheterna skiljer sig åt beroende på om man bor på ett HVB-boende eller i en familj.

Under fyra års tid kommer forskare vid högskolan följa ett fyrtiotal nyanlända ungdomar mellan 15 och 18 år bosatta i Sörmland och Västmanland.

Studien fokuserar på integrations- och jämställdhetsperspektiv.

– Till skillnad mot tidigare forskning inom området vill vi nu lyfta fram barnen och ungdomarnas perspektiv, höra deras röster och ta del av deras upplevelser, förklarar Mehrdad Darvishpour, projektledare och universitetslektor i socialt arbete vid MDH.

Fokus på boende
Forskarna kommer bland annat att undersöka om det finns några skillnader beroende på ungdomarnas boendesituation. Här vill de se hur barn som bor med sin familj integreras i samhället i jämförelse med ungdomar som bor på HVB-boenden, i svenska familjehem eller hos familjer med utländsk bakgrund.

– Vi vill få kunskap om både framgångsfaktorer och hinder för integration inom områdena hälsa, skolutveckling, etablering på arbetsmarknaden, bostadsförhållanden och jämställdhetsutveckling, säger Mehrdad Darvishpour.

Skapa förutsättningar för lyckad inkludering
Forskarna hoppas att projektet ska skapa bättre förutsättningar för lyckad inkludering i samhället.

Det första delprojektet rapporteras i slutet av året. Om projektet då får fortsatt finansiering är planen att forskningen kommer att pågå under ytterligare tre år framåt.