Arbetsmarknad

Ny app ska guida nyanlända till jobb och praktik

Av  | 

Idag står många nyanlända inför utmaningen att söka jobb i Sverige. Hur går man egentligen till väga för att validera sina kunskaper och hitta ett jobb? En ny app från Lernia och Telia ska guida personer som är nya i Sverige genom den svenska arbetsmarknaden hela vägen fram till ett nytt jobb. 

Att komma till ett nytt land och förstå hur man söker jobb och validerar sin utbildning och sina kunskaper är en stor utmaning. Utbildningsföretagets Lernia och Telias gemensamma app ska ge nyanlända kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Genom appen kommer nyanlända guidas i hur man validerar sina betyg och erfarenheter, hur man skriver ett svenskt CV, var man söker jobb och hur man på bästa sätt skaffar sig en praktikplats. Appen fokuserar bland annat på områden som vården och fordonsindustrin, där det är stor brist på arbetskraft.

Användarna kommer också med hjälp av frågor och quiz uppmanas att själva ta reda på och utveckla sin kompetens kring hur man kommer in på den svenska arbetsmarknaden.

Appen lanseras senare i höst och kommer till en början att finnas på svenska, engelska och arabiska. Den riktar sig framförallt till asylsökande och nyanlända personer med tidigare utbildning och yrkesbakgrund, men kommer även att vara tillgänglig för andra.