Skola

Ojämn fördelning av nyanlända elever mellan landets grundskolor

Av  | 

Antal nyanlända elever som går på grundskolan fortsätter att öka men fördelningen av eleverna är mycket ojämn mellan landets kommuner. Det visar ny statistik från Skolverket.

I år går 79 400 nyanlända elever i grundskolan, en ökning med 27 procent från förra läsårets 62 400 elever.

Skolverkets statistik visar också att fördelning av elever som är nya i Sverige har förbättras sedan förra året men är fortsatt mycket ojämn. Endast tio procent av landets grundskolor tar emot närmare hälften av alla nyanlända elever. Samtidigt finns det närmare 700 skolor som inte tag emot några nyanlända elever alls.

Ser man till kommuners storlek och befolkningsmängd är det framförallt mindre kommuner som tagit emot flest nyanlända barn i sina skolor. I kommuner som Ljusnarsberg, Hultsfred och Högsby är drygt en tredjedel av alla elever i grundskolan nyanlända.

Enligt Anna Österlund, enhetschef på Skolverket, arbetar verket aktivt med att stötta de kommuner som tagit emot en stor andel nyanlända elever. Hon menar att efterfrågan har förflyttats från mottagande och kartläggningar till ökad kunskap om hur man ska undervisa eleverna. Fler skolor efterfrågar också en förbättrad elevhälsa för att stötta eleverna.

– Skolpersonalen vittnar om att många nyanlända mår psykiskt dåligt och därför är det viktigt att det finns en bra elevhälsa, säger Anna Öserlund.

 Information om statistiken
I statistiken för nyanlända elever räknas både elever som kommit till Sverige de senaste fyra åren och som är folkbokförda samt elever som ännu inte folkbokförts.