Socialt

Stora brister i Migrationsverkets åldersbedömningar

Av  | 

Migrationsverkets egen kvalitetsuppföljning visar att det finns stora brister i utredning och beslut om ensamkommande barns ålder.

Utredningen visar att 60 procent av de åldersbedömningar som gjorts inte är tillräckligt utredda.

Det handlar om brister i handläggningen i situationer där den sökandes berättelse är bärande för bedömning av ålder, enligt Migrationsverket.

Myndighetens kvalitetsrapport, som radioprogrammet Kaliber har tagit del av, visar även att bristen beror på att handläggare och utredare på Migrationsverket har trott att det inte går att göra sin ålder sannolik genom enbart muntlig intervju.

Den muntliga utredningsintervjun görs när det inte finns några giltiga id-handlingar eller annan bevisning av den sökandes ålder. Den är därför avgörande för bedömningen av personens ålder.

I rapporten lyfts det också fram att många asylsökande inte blivit informerade om att deras ålder har skrivits upp.

– Det är en brist ur rättssäkerhetsperspektiv. Den sökande måste ges möjlighet att exempelvis komma in med mer bevisning för att uppfylla sin bevisbördan, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef vid Migrationsverket.

Den 28 februari beslutade Migrationsverket att tillfälligt stoppa beslut i fall som rör åldersbedömningar och vänta till dess att Rättsmedicinalverket tar över organisationen.