Arbetsmarknad

Företag hittar kompetens genom praktikprogram för nyanlända

Av  | 

Genom projektet På rätt plats matchas arbetsgivare med nyanlända samhällsbyggare. Under april har 14 person startat sin praktik och ännu fler praktikplatser är på gång.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund och Arbetsförmedlingen. Utgångspunkten för programmet är att det finns ett stort behov av samhällsbyggare i Västsverige och genom att synliggöra nyanlända kompetens vill initiativtagarna fånga upp den kunskap som redan finns i regionen.

Praktikprogrammet består av en tre till sex månaders praktik där deltagarna får stöd av en handledare samt läser en kurs i yrkessvenska. Utöver det får praktikanterna även gå en handledarutbildning och delta på nätverksträffar.

Lisa Ström, projektledare på Göteborgsregionens kommunalförbund, menar att programmet undanröjer de hinder som står mellan nyanlända och den svenska arbetsmarknaden.

– Modellen handlar mycket om att mötas och synliggöra kompetens. Redan under rekryterings- och matchningsprocessen blev två personer erbjudna anställning direkt, säger hon.

Totalt deltar elva arbetsgivare i projektet. Ett av företagen som tagit emot praktikanter är Fastighetskontoret i Göteborg. Enligt Miriam Åberg, HR-specialist på Fastighetskontoret, var det en självklarhet för företaget att delta i projektet.

– Det känns självklart att fånga upp de som kommer hit med utbildning och erfarenheten från sina hemländer. Både offentliga verksamheter och privata bolag skriker efter personal som kan vara med i alla de stadsutvecklingsprojekt som pågår i Göteborg, säger hon i ett pressutskick.