Skola

Lärarbrist orsakar köer till sfi-utbildningar

Av  | 

Omkring hälften av alla kommuner rapporterar att de har kö till sfi-utbildningar. Enligt en ny rapport från Skolverket beror kötiderna inte på stort antal sökande utan brist på sfi-lärare.

Köer till sfi, svenska för invandrare, är vanligast i kommuner med pendlingsavstånd till större och mindre städer. Landsbygdskommuner och storstäder har i mindre utsträckning köer, visar Skolverkets rapport.

Det är enbart ett tiotal kommuner som uppger att de har omfattande kötider, det handlar då om väntetider på upp till sex månader. Drygt hälften av de kommuner som uppgett att de har kötider har väntetider på mellan en och fyra veckor.

Rapporten visar att det inte finns något samband mellan många anmälda och långa köer, utan att det istället handlar om brist på sfi-lärare.

Enligt Anna Westerholm, chef för avdelningen läroplaner på Skolverket, löser många kommuner lärarbristen genom större undervisningsgrupper och att lärare jobbar flexibelt. Hon menar att det nu krävs långsiktiga åtgärder för att öka tillgången på lärare.

Åtgärder
För att minska köerna och lärarbristen inom sfi föreslår Skolverket att distansutbildning för sfi-lärare ska utökas så att fler har möjlighet att utbilda sig.

Myndigheten efterfrågar även ett bättre samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna samt att regeringen förlänger och utökar stadsbidraget för att utveckla sfi.