Arbetsmarknad

Migrationsverket minskar mottagningen i Skåne

Av  | 

Det minskade antalet asylsökande har gjort att Migrationsverket avvecklat boenden runt om i landet. Minskningen i mottagandet påverkar även personalstyrkan på myndigheten. 

Under 2017 kommer Migrationsverket minska sin personalstyrka i region Syd med omkring 100 personer, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Verksamheterna kommer att minska successivt under året.

I region Syd ingår förutom Skåne även Kronobergs, Blekinge och Kalmars län.

– Vi måste anpassa kostymen efter en minskande verksamhet. Många medarbetare berörs av detta och vi arbetar aktivt med att ta tillvara deras kompetens genom att erbjuda dem ny placering på vakanta tjänster. Exakt hur många medarbetare som kommer att behöva lämna vår verksamhet är därför för tidigt att säga, säger Migrationsverkets regionchef Åsa Lindberg i pressmeddelandet.