Arbetsmarknad

Nyanlända kvinnor missgynnas i etableringssatsningar

Av  | 

Nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd för etablering än män. Det visar en ny granskning av Sveriges Kvinnolobby. 

Sveriges Kvinnolobby har granskat etableringsinsatserna i stadsbudgeten 2017 och resultatet visar att kvinnor missgynnas i alla delar av etableringen.

Subventionerade anställningar
Enligt granskningen är skillnaden mellan nyanlända män och kvinnor särskilt stor inom de subventionerade anställningarna.

Yrkesintroduktionsanställningar och nystartsjobb är beräknat att kosta sex miljarder kronor under 2017. Men under förra året gick mindre än vart fjärde instegsjobb och nystartsjobb till en kvinna.

– De subventionerade anställningarna är både de dyraste och de som i störts utsträckning leder till jobb. Att få nyanlända kvinnor tar del av dessa betyder att de inte får samma förutsättningar för att bli ekonomiskt självständiga, säger Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges Kvinnolobby.

Färre kvinnor i snabbspåren
En förklaringar till ojämställdheten är att satsningar i större utsträckning riktas till bristyrken i branscher där flest män jobbar så som teknik och bygg.

Åtta av tio av de snabbspår som Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter håll på att ta fram är yrken som traditionellt är mansdominerande. Under förra året var enbart 31 procent av deltagarna på snabbspåren kvinnor, enligt rapporten.

– Trots att det råder arbetsbrist inom kvinnodominerade sektorer, exempelvis vård och omsorg, görs inte motsvarande satsning där, säger Clara Berglund.

Åtgärder
Om utvecklingen inte vänds riskerar många nyanlända kvinnor att inte etableras på den svenska arbetsmarknaden, det vill säga att de inte får möjlighet att bli ekonomiskt självständiga.

Clara Berglund hoppas att regeringen i vårbudgeten ska ta första steget till att rätta till snedfördelningen. För att uppnå en mer jämställd etablering föreslår Sveriges Kvinnolobby bland annat att regeringen ska öronmärka minst 40 procent av platserna till kvinnor i subventionerade anställningar samt att arbetsgivare ska erbjudas en högre subvention när de anställer nyanlända kvinnor i etableringen och instegsjobb.

Rapporten överlämnades under torsdagen till etablerings- och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.