Arbetsmarknad

Praktikplats skapar en väg in i arbetslivet och eget företagande

Av  | 

Redovisnings- och rådgivningsföretaget LRF Konsult erbjuder praktikplatser för att skapa en väg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Nio nyanlända personer har fått möjlighet att praktisera hos LRF Konsult. Tanken med praktikplatserna, som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och konsultföretaget, är att slussa in praktikanterna i arbete och öka kunskapen kring företagande i Sverige.

– En nyckel till integration är att arbeta, att kunna bidra med sin kunskap, kompetens och erfarenhet. Praktikarbete ger erfarenheter från det svenska arbetslivet, referenser som är viktigt framåt och branschkunskap, säger Katarina Hedström Klarin, VD på LRF Konsult.

Alla praktikanter har utbildning eller tidigare erfarenheterna inom administrativt arbete. Katarina Hedström Klarin ser praktikperioden även som en möjlighet för företaget att lära sig av praktikanternas erfarenheter.

– Vi vet att människor med olika bakgrunder, erfarenheter, perspektiv och kunskaper kan bidra med nya idéer och tankesätt, säger hon.

Praktiken inleds med en tredagarsutbildning där praktikanterna får lära känna förtaget men även får en introduktionsutbildning i den svenska arbetsmarknaden.

– Det är en möjlighet för oss att inte bara erbjuda en väg in i arbetslivet, utan också underlätta kontakten med nyanlända som ska startar eget företag i Sverige, säger Katarina Hedström Klarin.

I slutändan hoppas Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult, att praktiken ska leda till anställning.

– Vår ambition är att hjälpa praktikanterna in i arbete, hos oss eller någon annan arbetsgivare, säger han.

Enligt honom skulle de handla om arbete inom bland annat redovisning och deklaration.

Att praktikanterna har olika språkkunskaper ser Urban Rydling som en stor fördel.

– Med de språkkunskaper som de har skulle de kunna erbjuda kunder med andra hemspråk hjälp med det svenska regelverket och ge råd vid exempelvis bolagsbildning, redovisning och skattefrågor.