Arbetsmarknad

Snabbspår ska ge nyanlända läkare jobb

Av  | 

På tisdagen startade en ny introduktionsutbildning för nyanlända läkare. Snabbspåret ska förbereda deltagarna inför Socialstyrelsens medicinska kunskapsprov.

Syftet med Arbetsförmedlingens snabbspår är att ta tillvara på nyanländas kompetenser inom områden där det behövs arbetskraft så att de snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden.

Introduktionsutbildningen för läkare är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Linköpings universitet.

Olika bakgrunder
Sedan tidigare finns snabbspåret för läkare i Göteborg där intresset har varit enormt. På tisdagen drogs utbildningen igång i Linköping där 20 personer ska utbildas under tio veckors tid.

– Det är en väldigt bred kompetens bland de här 20 personerna. Vi har barnläkare, narkosläkare, någon som arbetet inom intensivvården, ortoped och gynekolog. Många har dessutom jobbat i flera år i sina respektive hemländer, säger Yvonne Thorsson, etableringssamordnare på Arbetsförmedlingen.

Teoretiskt och praktiskt
Under introduktionsutbildningens tio veckor kommer deltagarna förberedas både praktiskt och teoretiskt inför kunskapsprovet.

– De kommer dels att fokusera på olika teoretiska moment i form av föreläsningar, demonstrationer och gruppövningar. Sedan som tillägg till de teoretiska momenten kommer det att vara undervisning i praktiska övningar, studiebesök i sjukvården och simulerade kliniska situationer, förklarar Yvonne Thorsson.

Stort intresse
Intresset för utbildningen har varit stort och fler har anmält sig än det finns utbildningsplatser.

– Vi har deltagare från både Östergötland och omkringliggande län. Vi har bara 20 platser men vi har haft många fler anmälningar än så. Det är mycket positivt eftersom vi har brist på läkare.