Arbetsmarknad

Vårdpersonal avråds medverka vid tvångsmedicinering i samband med utvisningar

Av  | 

Att som läkare eller sjuksköterska medverka vid tvångsmedicinering av personer som ska avvisas eller utvisas strider mot professionsetiken. Det fastslår Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd i ett gemensamt uttalande.  

I uttalandet konstaterar de två föreningarna att det inte är ”god yrkesetik” att läkare och sjuksköterskor medverkar till tvångsmedicinering av personer som ska utvisas.

De menar att eventuell medicinering ska ges i samråd med patienten.

”All medicinering ska ske i samråd med personen i fråga och efter relevant och för personen begriplig information”, säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, i uttalandet och fortsätter:

”Vi ser det som oförenligt med läkares och sjuksköterskors professionsetik att medverka vid tvångsmedicinering i dessa sammanhang.”

Uttalandet kommer som ett svar på en reportageserie som Kaliber i P1 gjorde 2014 där de beskrev hur läkare och sjuksköterskor under tvång medicinerade personer som skulle utvisas med lugnande medel.

Efter radioprogrammet anmälde Kriminalvården en läkare och en sjuksköterska för att ha deltagit i tvångsmedicinering, men förundersökningen lades senare ned då det inte gick att styrka brott.

Läkarsällskapets etikdelegation och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd har fått frågor i anslutning till transporter av personer som ska avvisas eller utvisas och har därför bestämt att ta avstånd till tvångsmedicinering i dessa sammanhang.