Socialt

Kompis Sverige: ”Det är allas ansvar att inkludera varandra”

Av  | 

I fyra år har organisationen Kompis Sverige matchat nya och etablerade svenskar med ett tydligt mål: att öppna upp Sverige genom att skapa möten mellan människor.

Kompis Sverige grundades av vännerna Pegah Afsharian och Natassia Fry. Idén till verksamheten väcktes när de på ett besök hos en SFI-klass insåg att ingen av klassens 30 elever hade en kompis utanför skolan som de kunde prata svenska med. Samtidigt berättade många etablerade svenskar att de inte kände någon person som var ny i Sverige.

Genom sitt eget engagemang i olika typer av integrationsprojekt var Pegah Afsharian och Natassia Fry också överens om att det saknades en långsiktig plattform där nya och etablerade svenskar kunde träffas och bli kompisar. Istället upplevde de att många projekt gick ut på att en nyanländ svensk skulle bli hjälpt i egenskap av flykting och att en etablerad svensk skulle agera mentor.

– Vi kände att många projekt stärkte den ojämlika balansen istället för att ha en infallsvinkel att man träffas som människor och lär sig av varandra, säger Pegah Afsharian.

När de i maj 2013 startade Kompis Sverige var de fast beslutna om att skapa en långsiktig kompisförmedling som matchar människor för att skapa jämlika kompisrelationer.

Med hjälp av intervjuer matchas etablerade och nya svenskar utifrån intressen, livssituation och personlighet. Under sex månader ska kompisarna träffas minst sex timmar i månaden. På alla orter där organisationen är verksam erbjuds även gratis aktiviteter så som teater, bio och museibesök för att underlätta kontakten mellan kompisparen.

Sedan starten har intresset för att hitta en ny kompis varit stort. Under 2015 när flest personer sökte asyl i Sverige var engagemanget för Kompis Sverige större än vad organisationen kunde hantera och under förra året matchades 1400 personer med en ny kompis. Men, på senare tid har det blivit allt svårare för organisationen att hitta etablerade svenskar som vill engagera sig.

– I dag är behovet större än någonsin, men intresset hos etablerade svenskar har svalnat. Bland nya svenskar finns fortfarande ett superstort intresse av att lära känna en etablerad kompis. Vi upplever att intresset hos etablerade svenskar går i trender beroende på hur saker framställs i media, berättar Pegah Afsharian.

Att intresset har minskat bland etablerade svenskar tror hon bland annat beror på synen på inkludering och att fler måste inse sitt ansvar.

– Det är allas ansvar att inkludera varandra, man kan inte bara säga att nya svenskar måste integrera sig i samhället utan när den ena knackar på dörren måste den andra öppna dörren.

Pegah Afsharian är övertygad om att ett långsiktigt och hållbart samhälle är en plats där människor lär känna varandra och förstår varandra. Hon är säker på att mötet mellan människor är ett av sätten att minska segregation och förhindra att vi-och-dom känslan förstärks. Därför jobbar man just nu hårt inom Kompis Sverige för att hitta fler etablerade svenskar som vill engagera sig.

 En av de sakerna vi gör är att proaktivt gå ut och rekrytera etablerade svenskar. Vi försöker på olika sätt genom events och att besöka universitet och andra aktörer berätta om att vi finns. Nu ska vi även till Almedalen och där är också vårt främsta fokus att marknadsföra oss och visa att vi finns.

14 kommuner
I dagsläget finns Kompis Sverige i 14 kommuner men målet är att finnas i varje kommun där det finns ett behov av att etablerade och nya svenskar inkluderar sig med varandra.