Skola

Manifestation för ensamkommande ungas rättigheter

Av  | 

På söndag anordnas en manifestation för ensamkommande ungas rättigheter på Mynttorget i Stockholm. Bakgrunden till manifestationen är det nya ersättningssystem som träder i kraft den 1 juli. Systemet innebär bland annat att socialtjänsten kommer tvingas avsluta sina insatser för ensamkommande ungdomar över 18 år.

 – Vi är samhällets socialtjänst, vi ska ta hand om de grupper som behöver oss som mest, annars kan vi bara lägga av.

Manifestationen arrangeras av fyra socialsekreterare från Botkyrka kommun. Botkyrka är en av de kommuner som har valt att låta ensamkommande unga som fyllt eller blivit åldersuppskrivna till 18 år bo kvar fram till dess att de har fått besked på sin asylansökan.

En av arrangörerna till helgens event är Hanin Assali, enligt henne innebär det nya systemet att socialtjänsten kommer att tvingas avsluta kontakten med unga som fortfarande är i behov av stöd och hjälp. Något som hon menar strider mot socialtjänstens mål att jobba för att frigöra och utveckla individers egna resurser.

– Det är problematiskt att vi kommer att behöva avsluta insatser, inte efter att behovet inte längre finns utan baserat på att de är 18 år och på hur långt de har kommit i asylprocessen, säger Hanin Assali.

– När det gäller etablerade svenska barn så avslutas insatserna när behovet inte längre finns, men när det gäller dem här barnen kommer insatserna att avslutas även fast behovet kvarstår, fortsätter hon.

Att kontakten med socialtjänsten avslutas innebär att ansvaret för ungdomarnas välmående läggs över på dem själva. Enligt Hanin Assali mår många ungdomar så pass dåligt att de inte kan ansvara för sitt eget mående och inte klarar av att själva samordna kontakten med kontaktpersoner och psykiatrin.

– Är du någon som inte mår bra så kan vi inte lägga det ansvaret på dig. Vi kan inte göra så, förklarar hon.

Manifestation 
Syftet med söndagens manifestation är att lyfta fram den situation ungdomarna försätts i den dag de blir 18 år. Många förlorar skolgång, gode man, boende och nu även kontakten med socialtjänsten.

– Det här river upp fruktansvärda sår hos ungdomarna, för det blir en direkt flashback till flykten och när de kom till Sverige. De har redan gått igenom traumatiska separationer och en skitjobbig resa och nu väcker vi de minnena. Vi skapar otrygghet istället för att skapa stabilitet och balans, säger Hanin Assali.

Vad hoppas ni att manifestationen ska bidra till?

 – Vi vill dels att Migrationsverket ska hänvisa ungdomar till den kommun de kommer att hamna i och vi vill även att vi ska få ta hand om våra ungdomar fram till dess att de får beslut i asylprocessen.

Manifestationen inleds på Mynttorget i Stockholm klockan halv fyra på söndag. Bland de som talar finns bland annat vänsterpartisten Christina Höj Larsen, Kinna Skoglund som är en av grundarna till rörelsen #Vistårinteut och ett flertal ensamkommande unga kommer att prata utifrån sina egna erfarenheter.