Socialt

MP vill att ensamkommande unga ska få en ny chans

Av  | 

Miljöparitet vill verka för att ensamkommande unga som kom till Sverige 2015 ska få en ny chans att stanna i Sverige permanent. Förslaget röstades igenom på partiets kongress i helgen. Partiet vill också att asylsökande inte ska skickas tillbaka till Afghanistan i dagsläget. 

På lördagen sade MP:s kongress ja till att partiet ska arbeta för att ensamkommande unga som kom till Sverige 2015 och fått avslag på sin asylansökan på grund av att de fyllt 18 år, ska få en ny möjlighet till prövning för permanent uppehållstillstånd.

Under 2015 kom omkring 35 000 ensamkommande barn till Sverige. Många av dem var i övre tonåren när de sökte asyl och på grund av långa handläggningstider har de hunnit fylla 18 innan de fått beslut i sitt asylärende och därmed bedömts som vuxna. Hade de fått sin asylansökan prövad med mer normala handläggningstider hade de istället bedöms som minderåriga och därmed haft större möjligheter att få stanna.

I sitt nya förslag vill Miljöpartiet att ungdomar ska få en ny prövning och att deras ålder ska prövas utifrån den ålder de var när de kom till Sverige.

Grön ungdoms förslag röstades igenom
Inför kongressen drev många miljöpartister på för en amnesti, men det sade partistyrelsen nej till. Partistyrelsen menade att en amnesti skulle väcka falska förhoppningar hos asylsökande och att ett sådant förslag inte går att få igenom i riksdagen.

Partistyrelsen lade istället fram ett förslag som handlade om att ensamkommande som kom 2015 ska få möjlighet till ny prövning, men utan fokus på permanent uppehållstillstånd. Förslaget förlorade mot Grön ungdoms förslag som fokuserade på att ensamkommande unga ska få permanent uppehållstillstånd.

Omkring 18 000 unga har hittills fått beslut i sitt asylärende, men många väntar fortfarande på besked och många kommer hinna fylla 18 år. Exakt hur många som berörs av kongressbeslutet vet inte partiet.

Rörelsen #vistårinteut som driver kravet om amnesti för ensamkommande unga tolkar kongressbeslutet som en seger.

– Vi är glada över att Miljöpartiet och även partistyrelsen förstår att det här är ett stort problem och att något måste göras. De har röstat igenom motionen för alla vår tre krav, vilket är mycket glädjande, säger Kinna Skoglund, rörelsens talesperson.

Hur skiljer sig kongressbeslutet från ett beslut om en amnesti?

– Det står att ensamkommande som kom under 2015 ska få permanent uppehållstillstånd, vilket egentligen är samma sak fast man inte kallar det amnesti, förklarar hon.

Samtidigt är Kinna Skoglund besviken över att förslaget om en amnesti och det kongressförslag som röstades igenom ställdes emot varandra.

– Grön ungdom hade lagt in en ordningsfråga om att inte ställa förslaget om amnesti mot det här nya förslaget utan att man skulle ha dem som två separata beslut. Det hade kunnat innebära att det hade gått att få igenom förslaget om en amnesti som en mer ideologisk riktning. Men från partistyrelsen var man tydlig att man ville ställa dessa emot varandra, säger hon.

Hur kommer ni att arbeta utifrån beslutet?

– Vi kommer att arbeta med det som att det är en amnesti som är beslutet.