Socialt

Rättsmedicinalverket: De första medicinska åldersbedömningarna klara

Av  | 

Resultaten från de första medicinska åldersbedömningar utförda av Rättsmedicinalverket är nu klara. Totalt har 581 personer genomgått bedömningen.

Rättsmedicinalverket fick förra året i uppdrag att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. I mars tog verket över organisationen av bedömningarna och idag kom de första resultaten. En medicinsk åldersbedömning genomförs i fall där Migrationsverket anser att den sökande inte har gjort sin ålder trovärdig.

Rättsmedicinalverket bedömer att en majoritet, 442 personer, är över 18 år gamla. 5 personer anses möjligen vara 18 år och 134 bedöms vara yngre än 18 år.

I undersökningen bedöms den sökandes ålder genom en magnetröntgenundersökning av knäleden och en röntgenundersökning av visdomständerna. Undersökningen kan inte avgöra exakt hur gammal den sökande är utan Rättsmedicinalverket gör en bedömning av ålder och sedan är det upp till Migrationsverket att fastställa åldern utifrån den bedömning som gjorts.

Många av de asylsökande som nu genomför bedömningen är personer som kom till Sverige redan 2015 men som på grund av långa handläggningstider hos Migrationsverket inte fått beslut i sitt asylärende.

Hittills har omkring 4200 personer sagt ja till att genomföra en bedömning, men Migrationsverket räknar med att uppemot 14 000 personer kan bli aktuella för åldersbedömningar i år.