Arbetsmarknad

Var tredje nyanländ över 40 år får inte jobb

Av  | 

Var tredje person som är över 40 år när hen invandrar till Sverige får inte jobb. Det visar en ny studie från forskare på Göteborgs universitet.

Det är första gången som svenska forskare undersökt hur ålder vid migration påverkar etableringen på arbetsmarknaden. Studien som är gjord av tre forskare på Göteborgs universitet visar att ålder är ett betydande problem för personer som är äldre när de kommer till Sverige.

– Den gängse bilden tycks vara att migranter är unga personer men en växande andel är faktiskt över 40. Att inte komma in på arbetsmarknaden innebär en stor risk för ekonomisk utsatthet på äldre dar, säger Torun Österberg, docent i socialt arbete.

Tillsammans med Hanna Mac Innes, docent i socialt arbete, och Björn Gustafsson, professor i socialt arbete, har Torun Östberg studerat hur det har gått i arbetslivet för vuxna som kom till Sverige 1990, 1994, 1998 och 2002. I upp till två decennier har de följt tusentals personer som deltagit i studien.

Svårt att få jobb
Resultaten visar att många av de som är över 40 år har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vilket innebär att de, i jämförelse med inrikesfödda i motsvarande ålder, har en låg konsumtion och att deras pension blir lägre.

Av de personer som deltog i studien var det 30 procent som aldrig kom in på den svenska arbetsmarknaden. För de mellan 45 och 49 år var det 45 procent som stod utanför arbetsmarknaden och för personer mellan 50 och 54 år var det 60 procent.

– Resultaten av studien väcker frågan om de etableringsinsatser som idag erbjuds behöver anpassas bättre för den här gruppen. Är det kanske så att åldersdiskriminering slår särskilt hårt mot migranter? säger Hanna Mac Innes.

Bäst förutsättningar
Enligt forskarna har det gått bäst för de personer som kommit före 35 till 40-årsåldern, bosatt sig i Stockholm eller haft en svensk partner redan när de invandrade. Studien visade även att sannolikheten att hitta en sysselsättning är förhållandevis hög under de första åren. Men chanserna minskar därefter och efter 10 år utanför arbetsmarknaden är chansen att få jobb mycket liten.

Väckarklocka för politiker
Sysselsättningsklyftan mellan inrikesfödda och personer som invandrat är större i Sverige än i andra rika länder. Nu hoppas forskarna bakom studien att resultaten ska bli en förklaring till invandrade personers svaga position på arbetsmarknaden.

 Vi hoppas också att den starka ålderseffekten som uppvisats i studien blir en väckarklocka på policynivå inför utformningen av framtida etableringssatsningar, säger Hanna Mac Innes.