Socialt

Andel ensamkommande flickor och yngre barn ökar

Av  | 

En allt större andel av de ensamkommande unga som söker asyl i Sverige är flickor och yngre barn. Flera av flickorna är redan gifta, har egna barn och placeras hos familjer som inte alltid utreds som andra familjehem. Det visar en analys från Socialstyrelsen.

Andelen flickor som kommer ensamma till Sverige har ökat från 16 procent 2012 till 23 procent de första månaderna 2017. Bland barn under 13 år är 33 procent flickor.

I en analys har Socialstyrelsen intervjuat företrädare för 74 kommuner och stadsdelar som tagit emot minst tre flickor under 2016.

– Kommunerna uppger att det är svårt att hitta passande boenden för de ensamkommande flickorna. Mottagandet har på många håll utformats främst för pojkar, med särskilda HVB och anpassade fritidsaktiviteter. Analysen visar att socialtjänsten behöver uppmärksamma flickornas situation mer, säger Elisabet Svedberg, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Speciellt komplicerat är det att hitta lösningar för de flickor som redan är gifta och har egna barn, enligt Socialstyrelsen. De 74 kommuner och stadsdelar som intervjuats ansvarar för 906 flickor och 41 av dem uppges vara gifta. 53 av flickorna har dessutom ett eller flera barn.

Placeras hos släktingar eller närstående
Andelen yngre barn som kommer ensamma till Sverige har legat på 11 procent sedan 2013, med undantag för 2015 då andelen yngre barn utgjorde 7 procent av de ensamkommande.

Majoriteten av yngre barn och ensamkommande flickor placeras i så kallade nätverkshem, boenden där de bor tillsammans med släktningar eller andra vuxna som de redan känner.

– Många gånger kan det vara tryggt för barnet att bo hos någon som hen redan känner. Men det finns också risk för att barnet isoleras eller får svårt att integreras i samhället, särskilt när familjen själv är asylsökande. Varje hem måste utredas noga för att socialtjänsten ska kunna säkerställa att familjen kan tillgodose barnets behov och rättigheter, säger Petra Rinman, enhetschef för Socialstyrelsens nationella kunskapscentrum för ensamkommande barn.

Kravet på utredning inför placering gäller för alla hem. Socialstyrelsens analys visar att omkring 60 procent av de intervjuade kommunerna utreder nätverkshem på samma sätt som övriga familjehem. Några kommuner beskriver däremot att de gör en enklare utredning när det gäller hem med släktingar eller närstående.