Socialt

Barakat Ghebrehawariat: Viktigt att prata om sociala utmaningar

Av  | 

Del 2 av 2. Hur kan vi utveckla vårt språk för att främja demokrati och inkludering? I del två av intervjun med Barakat B. Ghebrehawariat utforskar vi språket och ordets betydelse och hur bemötandet av kritik kan påverka hur vi kommunicerar.

Se även del 1 av intervjun: ”Att vara normkritisk är att tänka på saker som vi sällan tänker på”   

Barakat Ghebrehawariat är kommunikatör, föreläsare, rådgivare, utbildare och grundare till kommunikationsbyrån Demokrateam. Själv kallar han sig för demokratiagent, en påhittad titel som grundar sig i hans lekfullhet att hitta lösningar på samhällsproblem, med fokus på demokrati.

Under titel som demokratiagent föreläser han bland annat om normer, fördomar och hur man pratar demokratiska.

– Att prata demokratiska är ännu ett av mina galna påhitt, säger han.

Termen stiftade Barakat Ghebrehawariat som ett samlingsnamn för kommunikation som främjar demokrati. Genom uttrycket vill han belysa hur språket kan vara ett verktyg för diskriminering och exkludering, men på samma sätt även kan vara ett instrument för inkludering.

– Att prata demokratiska handlar dels om att undvika direkt diskriminerande begrepp, ord och formuleringar. Men också förstå att vi kan göra val och att språket kan vara ett värdefullt verktyg i vår strävan att vara inkluderande, förklarar han.

Barakat Ghebrehawariat tar upp exempel på ord som han ser som problematiska. ”Flykting” och ”invandrare” är två av dem.

– Vi kan antingen prata om personer på flykt eller ”flyktingar”. Att fly är ett verb som har blivit ett substantiv. Det är inte en identitet. På samma sätt är att invandra ett görande och inte något man är, säger han.

Ett annat ord som han anser som problematiskt är ”färgad”. Enligt Barakat Ghebrehawariat utgår ordet från att personer som inte tillhör vithetsnormen är avvikande.

– Det summerar vithetsnormen, tillägger han.

I vimlet av ord och begrepp som tillkommer och faller bort kan man drabbas av, vad Barakat Ghebrehawariat kallar för, teoretisk ångest. Ett tillstånd där man är rädd för att bemötas av kritik eller säga fel när man uttalar sig.

För vissa kan rädslan för att uttrycka sig fel leda till att man slutar att prata om sociala problem. Men Barakat Ghebrehawariat menar att teoretisk ångest istället bör ersättas med teoretisk nyfikenhet där vilja att lära sig mer ersätter rädslan för att göra fel.

– Jag uppmuntrar personer att inte sluta prata om sociala problem eller utmaningar utan tvärtom så tycker jag att man ska prata om de utmaningar vi ställs inför. Alltifrån segregation på bostadsmarknaden till hur vi ska skapa en bra miljö för människor som är nya i landet, säger Barakat Ghebrehawariat.

Ett av de främsta sätten att utveckla sitt språkbruk och bidra till inkluderande kommunikation är genom att bemöta kritik, enligt Barakat Ghebrehawariat.

– Jag tror att det är viktigt att ta till sig istället för att ta åt sig av kritik, förklarar han och fortsätter:

– Det är fullt normalt att vi säger saker som vi alltid sagt. En gång sade jag transsexuell och sen fick jag höra av folk som är mer insatta att man säger transperson. De förklarade varför transsexuell är ett problematiskt begrepp och för mig i det skedet, som jag tror att vi alla hamnar i, så handlar det om hur vi bemöter kritik, säger han.

Han förtydligar att ta till sig kritik nödvändigtvis inte behöver innebära att man delar samma världsbild utan att det grundar sig i respekt för personer som har andra erfarenhet än en själv.

– Det händer mig flera gånger i veckan att personer pratar engelska med mig. Många gånger gör folk det med ett leende på läpparna och jag kan tänka mig att de vill ge bra service och blixtsnabbt associerar min kropp med vissa egenskaper. Det du gör då kallas rasifiering, du ingår i rasifieringsprocessen. Du tänker icke-vit kropp, krulligt hår, brun hy, och närmast automatiskt lär vi oss att associera vissa kroppar med vissa egenskaper. Istället för att ta till sig av min kritik så kan många inte förstå varför jag blir upprörd, berättar Barakat Ghebrehawariat.

Han förklarar att när samma händelse upprepar sig ett flertal gånger det är då det skapas en struktur.

– Ibland händer saker som är problematiska och när någon påpekar det, det är då du ska vara lyhörd.