Skola

Rektor: Lovskolan har en viktig funktion som ett socialt sammanhang

Av  | 

Det är första veckan på sommarskolan på Blackebergs gymnasium i Stockholm. Under fyra veckor kommer drygt 1000 elever att inta skolbänkarna här. I år fick skolor i Sverige 118 miljoner kronor i bidrag för lovskola – en ökning med över 100 procent från 2015.

Vid ett av borden i skolans entré sitter kompisarna Hassan och Enayat. De går på sommarskola för att lära sig svenska så snabbt som möjligt.

– Jag var här förra året också. Sommarskolan är jättebra för att man får lära sig mer svenska, säger Hassan.

Enligt Enayat är skolan även viktig för att ha något att göra under sommarlovet.

– Vi har inte sommarjobb så det är bättre att vara här i skolan än att vara hemma och inte göra någonting, säger Enayat.

I likhet med Hassan och Enayat är majoriteten av alla elever på sommarskolan på Blackebergs gymnasium tonåring som nyligen flyttat till Sverige. Omkring 1100 elever är inskrivna. De allra flesta, 30 klasser, läser svenska som andra språk. Sex klasser läser engelska och fem matte. Verksamheten har växt något från förra året men den stora ökningen skedde mellan 2015 och 2016 då elevantalet dubblades från 450 elever till 900.

Se även: De startade sommarskola för nyanlända ungdomar 

Den stora ökningen i fjol bestod framförallt av ungdomar som kom till Sverige under 2015.

– Den stora gruppen i år är fortfarande ungdomar som kom 2015. En del gick här redan förra året. Nästa år tror jag att antal elever kommer att minska eftersom många som kom 2015 då fått betyg och gått vidare, säger rektor Magnus Silfverstolpe.

Sommarskolan på Blackebergs gymnasium vänder sig dels till elever i årskurs nio som saknar betyg i svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik. Men den stora andel elever är ungdomar som läser introduktionsprogram på gymnasiet och saknar godkänt betyg i svenska, engelska eller matte.

Enligt Magnus Silfverstolpe fyller skolan även en viktig funktion som ett socialt sammanhang under sommarlovet.

– 10 veckors långt sommarlov gör att man blir ganska isolerad. Här får man träffa jämnåriga och vara runt människor. Varje vecka gör eleverna även någon typ av utflykt, säger han.

Under skolans fyra veckor finns även en skolsköterska, en kurator och fem elevassistenter på plats och dem är välbehövda.

– Den psykiska ohälsan är hög. Osäkerheten i asylprocessen, förväntade utvisningsbeslut och traumatiska upplevelser är vanligt bland eleverna. Under förra årets sommarskola hade vi tre självmordsförsök bland våra elever, berättar Magnus Silfverstolpe.

Men trots det menar han att eleverna är motiverade och ambitiösa när det kommer till skolarbetet. Under förra året sattes sex godkända betyg i svenska och i år räknar Magnus Silfverstolpe att ännu fler elever kommer att bli godkända.

– För den stora gruppen här är målet att bli bättre på att läsa, prata och förstå. Sedan får vi se hur långt det räcker, tillägger han.

Se även: SFI-Forum Lärare 

Intresset för att undervisa under sommarlovet har  även det varit stort. I årets lärarkår blandas lärare med lång erfarenhet av nyanlända elever med lärarstudenter och lärare från skolans nationella program.

Jakob Frick undervisar vanligtvis på ett av skolans nationella program men under sommarloven går han in som lärare för en av klasserna på sommarskolan.

– Jag har jobbat på sommarskolan varje år sedan jag började här för sex år sedan. Jag tycket det är roligt att få en annan elevgrupp och träffa andra personer än vad jag vanligtvis gör, säger han.

Det är inte bara i Stockholm som sommarskolan har vuxit, utan runt om i landet har fler skolor sökt bidrag för lovskola. 2015 sökte 288 fristående och kommunala huvudmän om sammanlagt 81 miljoner kronor i statsbidrag för att anordna lovskola. I år beviljades 369 huvudmän 118 miljoner för lovskola, varav knappt 91 miljoner för sommarskola.