Arbetsmarknad

Fler praktikplatser till ensamkommande i Umeå

Av  | 

Igår beslutade individ- och familjenämnden i Umeå kommun att erbjuda fler praktikplatser till ensamkommande unga. Syftet med praktiken är att ungdomar ska få möjlighet att testa på olika yrken samtidigt som de övar på språket. 

Minst 20 arbetsplatser kommer att delta i det så kallade Praktikspåret under 2017. Nästa år planeras antalet ferieplatser inom individ- och familjenämndens verksamhet öka till 30 plats. Därefter ska en mer långsiktig plan tas fram.

– Socialtjänsten behöver bli mycket bättre på att ta fram praktikplatser och feriejobb. Vi vet att praktik är viktigt för att hålla uppe motivationen för våra ensamkommande ungdomar i väntan på uppehållstillstånd. Jag vill med det här beslutet att vi tar vårt ansvar för att erbjuda våra ensamkommande ungdomar en tidig koppling till arbetsmarknaden och att man själv får uppleva vilka arbeten som finns inom omsorgen. Ungdomarnas framtid ska inte slösas bort i väntan utan tas tillvara, därför initierade jag den här frågan, säger Andreas Lundgren (S), ordförande för individ- och familjenämnden, i ett pressmeddelande.

Se även: SFI-Forum för Lärare 

Det kommer bland annat erbjudas feriearbeten inom funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg. Kommunen hoppas att ferieplatserna ska öka intresset inom yrkena där det råder brist på kompetens.

– Umeå kommun har stort behov av att nyanställa och att skapa ett intresse för kommunens verksamheter. Att erbjuda praktik är ett unikt tillfälle att integrera och skapa möjligheter för ensamkommande att bli helt självförsörjande och integrerad i samhället. Att skapa praktikplatser för våra unga är något alla nämnder skulle vinna på, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.