Skola

Sommarskola och fritidsaktiviteter arrangeras för nyanlända unga i Piteå

Av  | 

För andra året i rad arrangerar Piteå kommun sommarskola för nyanlända ungdomar. I samarbete med föreningslivet kan kommunen i år även erbjuda en rad olika fritidsaktiviteter efter skoltid.

Sommarskolan kommer att fokusera på undervisning i svenska men med olika ämnesinriktningar så som naturkunskap, matematik och samhällskunskap.

Förra året delades undervisningen även in i teman, ett lyckat koncept som återkommer i år. Ett av de teman som var populärt bland eleverna handlade om rättigheter, kärlek och normer.

– Det var ett mycket uppskattat tema i fjol. En elev skrev att hen tyckte det bästa med sommarskolan var att lära sig om de mänskliga rättigheterna och att man måste respektera andras rättigheter, säger Lotta Armijo Holmberg, verksamhetsledare för sommarskolan.

Se även: Så ska fler nyanlända tonåringar klara skolan 

Fritidsaktiviteter
Utöver undervisningen kommer kommunen i år även att anordna fritidsaktiviteter. Alla aktiviteter ordnas i samarbete med olika föreningar i Piteå.

Det kommer erbjudas allt från fotboll och dans till simning och fiske. Antal aktiviteter kommer att variera från dag till dag. Vissa dagar kommer det finnas flera olika att välja på, andra dagar kommer det att finnas en gemensam aktivitet för alla ungdomar.

– Jag som länge har jobbat med ungdomar vet att en meningsfull fritid och en känsla av sammanhang är grundläggande för att ungdomar ska känna sig trygga, säger Johan Brunström, verksamhetsledare för fritidsaktiviteterna.

Johan Brunström hoppas att många olika typer av föreningar ska ta chansen att ordna aktiviter i sommar.

– Det kan ge föreningen nya medlemmar och ungdomarna nya intressen, säger han.