Arbetsmarknad

Urstark arbetsmarknad – fler jobb går till utrikes födda

Av  | 

Jobben ökar i hela landet och gapet mellan inrikes och utrikes födda väntas minska. Det spår Arbetsförmedlingen i en prognos som presenterades i dag.

 – Åtta av tio nya jobb går till utrikes födda samtidigt som sysselsättningsgraden bland de utrikes födda ökar med två procentenheter, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg på en pressträff.

I december trodde Arbetsförmedlingen på drygt 100 000 nya jobba under 2017 och 2018. I den nya prognosen skrivs antal nya jobb upp till 149 000 under samma period.

– Personal har mött privata arbetsgivare som tror att efterfrågan på varor och tjänster kommer att öka, säker Håkan Gustavsson, prognoschef, på en pressträff.

Sysselsättningen väntas stiga i alla län och arbetslösheten kommer fortsätta att minska i år. Men under 2018 spås den öka från 6,6 procent till 6,7 procent, då bristen på arbetskraft fortsätter att stiga, visar prognosen.

Trots att arbetslösheten tros öka under nästa år ser utvecklingen på arbetsmarknaden bra ut, säger Håkan Gustavsson.