Socialt

Vän i Umeå: En mötesplats för nya och etablerade svenskar

Av  | 

Sedan 2011 har nätverket Vän i Umeå arrangerat integrationsträffar. I dagsläget är ett 30-tal organisationer involverade i nätverket som varje vecka anordnar alltifrån cykelkurser till matlagningsträffar.

Sedan starten har Vän i Umeås syfte varit tydligt: att nyanlända och etablerade svenskar ska knyta kontakt med varandra.

-Jag tycker att det är viktigt att etablerade och nyanlända svenskar knyter kontakt med varandra av flera skäl. Framförallt är det väldigt berikade för båda parter att få lära sig om nya kulturer och möta människor från andra länder. Vi har ju hela världen i Umeå, så det är dumt om man inte använder den erfarenheten, säger Åsa Norin, en av nätverkets samordnare, till Dagens Integration.

Åsa Norin ser det som allas ansvar att vara med och inkludera personer som är nya i Sverige och det är just genom möten mellan människor som hon tror att integrationen lyckas. Hon är också övertygad om att alla kan dra nytta av nätverk som Vän i Umeå eftersom det förebygger fördomar och klyftor.

– Det är ju först när man skapar personliga relationer som man på riktigt kommer in i ett samhälle, inte bara genom att lära sig språket eller praktiska saker som hur man får en bostad. På så sätt kan man känna sig som en del av ett sammanhang, förklarar hon.

Själv är hon en av initiativtagarna till Vän i Umeå och arbetar även som samordnare för projektet. Externa kontakter är en av hennes främsta arbetsuppgifter då man tidigt in i projektet insåg att inkludering är en fråga som berör många organisationer. I dagsläget arbetar Vän i Umeå med ett 30-tal organisationer, däribland Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska Kyrkan.

Vilka fördelar ser du med att ha så många organisationer involverade i projektet?

– Tanken är att de olika organisationerna ska ha olika roller. Fördelen är att man kan sprida information till olika grupper av människor. Helst vill vi ju att informationen sprids till hela samhället så att integrationsfrågan inte enbart berör en liten grupp, säger Åsa Norin.

Hon ser också att det finns nackdelar med att så många är involverade i projektet och förklarar det kan vara svårt att få en överblick över arbetet vilket gör att engagemanget ibland blir lidande.

Startade 2011
Nätverket startades 2011 med syftet att ett par gånger per termin sammanföra SFI-elever med etablerade svenskar genom gemensamma aktiviteter. Sedan dess har arbetat utvecklats och idag arrangerar Vän i Umeå flera aktiviteter i veckan. Nätverket har sedan starten matchat nya och etablerade svenskar och i dagsläget jobbar man även med att matcha familjer och par.

När Vän i Umeå grundades var intresset bland etablerade svenskar svalt men efter 2015 då ett stort antal asylsökande kom till Sverige väcktes intresset till liv, berättar Åsa Norin.

Nya målgrupper
I början riktade sig nätverket till personer som fått uppehållstillstånd, men för 18 månader sedan beslutade man att även öppna upp verksamheten för asylsökande och ensamkommande unga. Enligt Åsa Norin har utökningen av målgruppen även gjort att frågorna inom verksamheten har förändrats.

-När de gäller asylsökande blir man ju involverad i asylprocessen på ett annat sätt. Det gör att det blir tyngre på ett annat sätt, jämfört med nyanlända som redan visste att de fick stanna, berättar hon.

Tidigare låg fokus på aktiviteterna, men på grund av hårda asylprocesser och långa handläggningstider har man nu även fått uppleva människors desperation. Något som Åsa Norin menar gör att man inser hur tufft det är att vara ny i Sverige.

En mötesplats
-För oss är det viktigt att poängtera att det här inte ska vara något som etablerade svenskarna gör för nyanlända, säger Åsa Norin. Vi vill att vän i Umeå ska vara en mötesplats för båda grupperna, ett nätverk, där alla grupper kan lära sig av varandra.

Ett par dagar efter intervjun med Åsas Norin arrangerar Vän i Umeå en fest i en lokal på Ålidhem. Alla deltagare bidrar till festen och på ett långbord dukas mat och bakverk från olika delar av världen upp.

En av festdeltagarna är Bilal Sarfaraz, han kom till Sverige från Pakistan för nästan tre år sedan. Nu pluggar han svenska på Bilda och besöker Vän i Umeå för att lära sig språket bättre.

– Jag började gå hit, eftersom det skulle hjälpa mig att bli bättre på svenska, säger han.

Text och foto: Linnéa Norring