Socialt

Ängelholms kommun får bakläxa av förvaltningsdomstolen

Av  | 

Välfärdsnämnden i Ängelholm beslutade i början av juli att en familjehemsplacerad 19-åring skulle tvingas lämna familjehemmet inför sin 20-års dag. Nu upphäver förvaltningsrätten beslutet och kritiserar kommunens utredning av den placerade.

20-åringen är en av de ensamkommande som anvisats till Ängelholm. Den unge mannen som lider av posttraumatisk stress blev från början placerat på ett HVB-boende men efter psykisk ohälsa beslutades det att han istället skulle flyttas till ett familjehem.

Den 1 juli i infördes ett nytt ersättningssystem för ensamkommande unga. Ändringen innebär bland annat att kommuner får en betydligt lägre ersättning från Migrationsverket för unga mellan 18–21 år.

Se även: Minskad ersättning tvingar HVB-boenden att stänga 

Med bakgrund till ändringen i ersättningssystemet beslutade välfärdsnämnden i Ängelholm att avsluta 20-åringens familjehemsplacering. Den unge mannen skulle istället söka egen bostad och själv finansiera hyran.

Beslutet överklagades av familjehemmet som anser att det inte är möjligt för pojken att klara sig själv. Istället efterfrågade familjen att han skulle få bo kvar hos dem tills han avslutat gymnasiestudierna.

Med 20-åringens behov i fokus beslutade förvaltningsdomstolen att upphäva omflyttningen. Domstolen anser att det inte räcker att enbart luta sig mot ändringarna i ersättningssystemet utan att kommunen även måste ta hänsyn till 20-åringens behov.

Enligt socialtjänstlagen kan unga över 18 år behöva bo kvar i familjehem fram tills dess att skolgången avslutas. Enligt förvaltningsdomstolen borde kommunen ha gjort en ny utredning av 20-åringens behov och möjligheter att klara att bo i eget boende.