Socialt

Drastisk minskning av personer som söker asyl i Sverige

Av  | 

Från att ha varit Europas näst populäraste asyldestination, efter Tyskland, har Sverige nu halkat ned i ordningen. Det visar ny statistik från Eurostat.  

Sedan regeringen hösten 2015 beslutade att Sverige skulle ha en asyllagstiftning som ligger på EU:s miniminivå har antalet asylsökande minskat drastiskt.

Under 2015 sökte 163 000 personer asyl i Sverige, den högsta siffran någonsin. Sedan den tillfälliga asyllagen trädde i kraft har Sverige gått från att vara ett av de vanligaste länderna för asylsökande, till att i dag vara det åttonde populäraste landet att söka asyl i.

Efter Tyskland är det i dagsläget Italien, Frankrike och Grekland som tar emot flest asylsökande.

Bland de nordiska länderna ligger Sverige dock fortfarande i topp. I våras sökte i genomsnitt 1798 personer i månaden asyl i Sverige, vilket kan jämföras med 406 i Finland, 398 i Norge, 244 i Danmark och 70 personer på Island.