Arbetsmarknad

Få nyanlända med kort utbildning vidareutbildar sig i Sverige

Av  | 

Få nyanlända med kort utbildning vidareutbildar sig efter två år med uppehållstillstånd i Sverige, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Av de nyanlända med kort utbildning som gått färdigt etableringen är det endast ett fåtal som sedan går vidare till vuxenutbildning. Enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen rör det sig om endast tre till fyra procent av de kortutbildade som slutfört etableringen. Att många som saknar jobb inte har den kompetens som krävs gör det svårt för personer att ta sig in på arbetsmarknaden.

Regeringen och alliansen beslutade i slutet av juni att införa utbildningsplikt för nyanlända med kort utbildning. Satsningen ska öka kortutbildades kompetens för att matcha behov på arbetsmarknaden. Om utbildningsplikten inte följs riskerar personer att bli av med sin ersättning.

– Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är allvarligt att så få gör det idag, sade arbets- och etableringsminister Ylva Johansson (S) i samband med att utbildningsplikten presenterades.

Enligt Professor Olof Åslund är situationen inte unik för nyanlända utan han menar att det är få kortutbildade som vidareutbildar sig, oavsett om de är nya eller etablerade i Sverige. För många är det ett stort steg att genomföra en utbildning, säger han.

– Man kanske tänker att det spelar ingen roll om jag genomgår en utbildning för jag kommer ändå vara hänvisad till en väldigt liten del av arbetsmarknaden, säger Olof Åslund till Ekot.

”Inte ett tecken på en svagare arbetsmarknad”
I juni var drygt 350 000 personer inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar, enligt den nya statistiken. Det är en ökning med 5000 personer i jämförelse med förra året. Enligt Johan Bissman, tf. analyschef på Arbetsförmedlingen beror det dels på att många nyanlända som fått uppehållstillstånd nu skrivs in som arbetslösa.

– Att arbetslösheten sammantaget stiger är helt i linje med våra prognoser och är en följd av att fler nyanlända som fått sina uppehållstillstånd skrivs in i etableringsuppdragen. Det är inte ett tecken på en svagare arbetsmarknad, säger Johan Bissman.