Arbetsmarknad

Polisen vill se fler åtgärder för att motverka terrorism

Av  | 

400 miljoner satsas för att förstärka polisens förmåga att hantera terrorism. Men det räcker inte, ytterligare insatser krävs för att polisen ska kunna motverka terrorism, skriver rikspolischefen Dan Eliasson och ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving på DN Debatt.

Till och med år 2020 ska 400 miljoner kronor satsas på terrorbekämpning. Satsningen ska bland annat leda till ökad förmåga att ingripa och utreda brott samt utveckla underrättelsearbetet för att stödja Säkerhetspolisen. Utbildningen i taktik och utrustning vid terrorhändelser ska intensifieras och fler satsningar ska göras på IT-verktyg.

Eliasson och Löfving ser positivt på de förslag om åtgärder som tagits fram, men anser att det krävs ytterligare satsningar för att motverka terrorism och allvarlig brottslighet. De vill bland annat se en ökning av övervakningskameror, ökad möjlighet att hämta trafikupp från teleoperatörer och fler satsningar mot radikalisering.

Se även: Forum mot våldsbejakande extremism 

De efterlyser även effektivare verkställigheter.

”Även om mycket få migranter är ett potentiellt terrorhot genomgår vissa en radikalisering. Polisen arbetar aktivt för att öka verkställigheterna. Men för att öka effektiviteten krävs fler förvarsplatser, återtagandeavtal med fler länder och en fortsatt översyn av områdets lagstiftning”, skriver de i artikeln.