Skola

Skolelever får inte rätt stöd – nu tillsätts en ny utredning

Av  | 

Många elever får inte det extra stöd de behöver för att klara skolarbetet. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska hitta lösningar på problemen.

Vårterminen 2016 var det nästan 18 000 elever som gick ut nian utan att vara behöriga till gymnasiet. Många av dem var nyanlända elever som börjat grundskolan sent. Men det var även elever som redan tidigare visat att de skulle behöva extra stöd.

Nu tillsätter regeringen en omfattande utredning som bland annat handlar om hur man organiserar och skärper regler samt hur elevhälsan på skolorna kan förbättras.

I elevhälsan ingår såväl speciallärare som kurator, skolläkare och skolpsykolog. I dagsläget variera kvalitén på elevhälsan kraftigt mellan olika skolor och det är en av de saker som skolminister Gustav Fridolin (MP) vill se ändring på. Ett av uppdragen till Åse Karle, Specialpedagogiska skolmyndigheten, är just därför likvärdighet.

– Likvärdigheten ska ju inte brista, oavsett hur vi organiserar skolan. Och här har vi ju ett problem, att det kan skilja sig mellan två skolor inom samma kommun, säger Gustav Fridolin till Ekot.

För många nyanlända elever är elevhälsan på skolan en mycket viktig del av deras skolgång.

Utredningen ska presenteras senast den 20 januari 2019.