Socialt

Efter Italiens uppförandekod: organisationer pausar räddningsinsatser

Av  | 

Italiens uppförandekod har lett till att antalet flyktingar och migranter som kommer till Europa via landet har mer än halverats den senaste månaden. Samtidigt tvingas frivilligorganisationer som vägrar underteckna koden att avsluta sina räddningsinsatser på plats.

Som Dagens Integration tidigare har berättar har Italien infört en uppförandekod för organisationer som räddar migranter och flyktingar på Medelhavet.

Bakgrunden till uppförandekoden är att Italien har tagit emot ett stort antal migranter och flyktingar. Bara i år har omkring 85 000 personer kommit till landet, vilket är 20 procent mer än förra året. Men den senaste månaden har antal personer som kommit till Italien mer än halverats.

Antalet personer som söker sig till Europa via Italien har fallit med 57 procent på bara en månad. Minskningen sammanfaller med införandet av uppförandekoden för frivilligorganisationer. Enligt en rapport från EU:s gränsbevakningsbyrå kan även dåligt väder och oroligheter i Libyen ligga bakom minskningen.

I julimånad tog sig drygt 10 000 personer till Italien via Medelhavet, vilket är den lägsta siffran sedan juli 2014.

Uppförandekoden innebär att frivilligfartyg ska lova att inte ge sig in på libyskt vatten och inte signalera sin position till flyktingbåtar.

Polis får dessutom följa båtarna för att hitta människosmugglare.

Frivilligorganisationer har fått skriva under koden för att fortsätta sitt arbete, men enbart fem av åtta har gått med på villkoren.

Läkare utan gränser avslutar sin räddningsinsats
En av dem organisationer som meddelat att de inte kommer skriva under avtalet är Läkare utan gränser.

För två veckor sedan meddelade organisationen Italiens inrikesministerium att man inte kommer att underteckna koden då reglerna begränsar räddningsinsatserna och har ”allvarliga humanitära konsekvenser”.

– Läkare Utan Gränser fortsätter sin sök- och räddningsinsats under ledning av koordineringscentret för sjöräddning (Maritime Rescue Coordination Centre, MRCC) i Rom och i enlighet med alla relevanta internationella lagar och sjölagar, sade Annemarie Loof, organisationens operativa chef, då.

Förra veckan meddelade libyska myndigheter att man inrättat en sök- och räddningszon på internationellt vatten utanför Libyens kust dit fartyg från humanitära organisationer har begränsad tillgång.

Efter de senaste restriktionerna har Läkare utan gränser beslutat att avsluta sina räddningsinsatser.

– Om dessa deklarationer bekräftas och orderna verkställs ser vi två huvudsakliga konsekvenser – det kommer att bli fler dödsfall till sjöss och fler människor kommer att fastna i Libyen. Om humanitära fartyg drivs bort från Medelhavet kommer färre fartyg i området att rädda människor från att drunkna. De som inte kommer att drunkna kommer att tvingas återvända till Libyen, som vi vet är ett laglöst land där människor godtycklig frihetsberövas och utsätts för extremt våld, säger Annemarie Loof.

Rädda barnen och den tyska organisationen Sea Eye har också valt att avsluta räddningsinsatserna.