Arbetsmarknad

Fler personer än tidigare inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag

Av  | 

I juli var 76 600 personer inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, vilket är fler än någonsin tidigare.

Syftet med etableringsuppdraget är att, genom arbete eller studier, se till att personer som är nya i Sverige snabbt kommer ut i arbete. Etableringsinsatserna görs genom samverkan med flera olika aktörer, men det är Arbetsförmedlingen som har det samordnade ansvaret.

I juli i år var fler personer än tidigare inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. I jämförelse med samma månad förra året var det 16 000 personer fler inskrivna i år.

Under etableringsuppdraget matchar Arbetsförmedlingen personer som är nya i Sverige med orter och arbetsgivare där kompetensen efterfrågas. Personer som omfattas av insatserna har rätt till ersättning som betalas ut av Försäkringskassan från och med att en etableringsplan har upprättas.

Pengarna räcker inte till
Arbetsförmedlingen har tidigare larmat om att förvaltningsanslaget till etablering av nyanlända har urholkats och att pengarna inte räcker till.

Under förra året fick myndigheten ett anslag från regeringen på 26 000 kronor per deltagare och år, en halvering från 2011 då anslaget var 56 000 kronor per deltagare.

Från och med i år får Arbetsförmedlingen hela förvaltningsanslaget och myndigheten får därmed själva bestämma hur resurserna ska fördelas. Men att myndigheten själv fördelar resurserna tros inte lösa underskottet. Redan i år räknar Arbetsförmedlingen med ett underskott på runt 130 miljoner kronor. Inför nästa år kräver myndigheten drygt 600 miljoner kronor mer än vad regeringen har prognostiserat för.