Skola

Förlag satsar på böcker för nyanlända

Av  | 

Lättlästförlaget Vija lanserar böcker för nyanlända som vill lära sig svenska med fokus på arbetsmarknaden.

Förlaget Vilja är en del av Nypon som ger ut lättläst skönlitteratur för vuxna. I sin nya utgivningslinje Vilja Jobb satsar förlaget på språkundervisning för nyanlända med fokus på jobb.

– Sfi och andra typer av svenskundervisning blir allt mer yrkesorienterad. Då måste vi ha de böcker de efterfrågar, säger Lina Nordstrand, förlagschef för Vilja.

KONFERENS: SFI-Forum Lärare, 24 oktober

KONFERENS: SFI-Forum Etablering, 25 oktober 

Den nya utgivningslinjen består av både skönlitterära böcker med yrkestema men även yrkeshäften och en huvudbok om språkundervisning med jobbfokus.

Litteraturen kommer att användas bland annat inom sfi för att stärka elevers språkinlärning utifrån de yrken de vill jobba med.