Skola

Fridolin vill se fler åtgärder för att öka antalet nyanlända i friskolor

Av  | 

Förra året infördes kvotsystemet för att få in fler nyanlända på friskolor. Effekterna av systemet kommer att visa sig de kommande åren, men redan nu öppnar Gustav Fridolin (MP) upp för fler åtgärder.

Förra året genomförde regeringen, med stöd från Alliansen, en lagändring som gav fristående skolor rätt att ta emot nyanlända enligt en särskild kvot.Enligt den nya lagen kan fem procent av friskolors elever tas in vid sidan om det ordinarie kösystemet, om de är nya i Sverige. Friskolor är inte tvungna att uppfylla kvoten utan det är upp till varje skola om man vill tillämpa den.

Planen med lagändringen var att fler skolor skulle ta emot fler nyanlända elever. Man ville dessutom göra det lättare för elever som är nya i Sverige att komma in på friskolor, eftersom de inte har samma möjlighet att ställa sig i kö till skolorna som andra elever.

Än så länge har ändringen inte lett till någon större förändring, rapporterar Sveriges radio.

Under förra läsåret var andelen nyanlända elever fortsatt högre i kommunala skolor än i friskolor. Enligt Skolverket är nio procent av eleverna i kommunala skolor nyanlända i jämförelse med 3 procent i friskolor.

Utbildningsminister Gustav Fridolin ser det som ett tecken på att regeringen måste fortsätta arbeta med frågan.

– Det visar att det inte är det enda vi kan göra. Sedan är det för tidigt att göra en full utvärdering. Den här nya lagstiftningen har drivits igenom rekordsnabbt. Den började gälla under föregående läsår, så den stora prövningen kommer ju vid intaget nu och under de kommande åren, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp).

Enligt Gustav Fridolin vill regeringen bland annat att kommuner ska ges större möjligheter att påverkar var friskolor etablerar sig för att undvika att skolorna enbart etablerar sig i en del områden och på så sätt spär på segregation.

Sveriges kommuner och landsting har tidigare framhållit boendesegregationen som en anledning till den låga andelen nyanlända i friskolor.