Skola

Många ensamkommande unga tvingas flytta när de fyller 18 år

Av  | 

Trots regeringens satsning att ge mer pengar till kommuner som låter ensamkommande unga bo kvar efter att de fyllt 18 år är det få kommuner som gör det.

När ensamkommande unga fyller 18 år och blir myndig övergår de från att vara kommunens ansvar till att bli Migrationsverkets ansvar. Vid 18-årsdagen tvingas därför många unga flytta från de HVB-boenden eller familjehem som de varit bosatta i till ett av Migrationsverkets boende, som kan ligga var som helst i landet.

I samband med flytten riskerar ungdomarna även att förlora sin skolgång. Personer som har påbörjat en gymnasieutbildning har rätt att fortsätta skolan när de fyllt 18 år, men de ansvarar själva för att ordna skolplats i den nya kommunen.

I stället för att rivas upp från den tillvaro de skapat väljer många ensamkommande unga att stanna i den kommun de tidigare bott i och riskerar därför att bli hemlösa.

Från den 1 augusti till slutet av året beräknas omkring 4700 ensamkommande unga fylla 18 år. De kommer då att ställas inför valet att antingen flytta långt från vänner och skola eller riskera att bli hemlösa om de stannar i sin tidigare kommun.

Regeringen och Vänsterpartiet anser att det är problematiskt att unga som skapat sig en tillvaro i en kommun tvingas flytta. I juni beslutade man därför att kommuner får 195 miljoner extra för att ha möjlighet att låta de som fyller 18 år bo kvar tills de får svar på sin asylansökan.

Men hittills är det endast ett fåtal kommuner som har beslutat att låta 18-åringar bo kvar.

Enligt Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sverige kommuner och landsting, beror det delvis på att pengarna inte räcker till för kommunerna för att kunna ge alla ungdomar det stödet.