Skola

Skola slopar förberedelseklasser  

Av  | 

Fröknegårdskolan i Kristianstad tar bort förberedelseklasserna för nyanlända elever i årskurserna sex till nio. I stället börjar eleverna direkt i ordinarie klasser.

Från och med den här terminen väljer Fröknegårdskolan att låta nyanlända elever börja direkt i sin ordinarie klass. Därmed följer de samma exempel som Ronnaskolan i Södertälje där man tidigare beslutat att ta bort förberedelseklasserna.

Jan Herngren som är rektor på skolan hoppas att beslutet att slopa förberedelseklasser ska leda till att elever som är nya i Sverige inkluderas bättre i skolan.

Enligt honom kommer skolans nyanlända elever fortfarande få det stöd dem behöver. Bland annat genom att de inför varje klass har en genomgång med studiehandledare som går igenom de ämnen som kommer att tas upp under lektionen.

KONFERENS: Språkintrodagen, 15 november 

– På så sätt ska eleverna få en förförståelse av det ämne som kommer läras ut, förklara Jan Herngren.

När den resterande klassen har svensklektion kommer eleverna istället att läsa svenska som andraspråk. När man anser att eleven inte längre är i behov av undervisning i svenska som andraspråk kommer hen därefter att läsa svenska med resten av klassen.

Enligt Jan Herngren är förhoppningen även att nyanlända elever ska ha en språkfadder i sin klass, en klasskamrat som pratar ens modersmål och kan ge språklig stöttning om det behövs.