Socialt

Var tionde mord under förra året var hedersmord

Av  | 

Var tionde mord som begicks under 2016 var hedersmord.

Av de totalt 105 mord som begicks förra året var tio hedersmord. Under samma period mördades 18 kvinnor, varav en tredjedel av dem var hedersrelaterade.

Det rapporterar Sveriges radio som har tagit del av en kartläggning gjord av nationella kompetensteamet som kartlägger hedersrelaterade brottslighet.

Enligt Sara Mohammad, grundare till föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime, ger inte statistiken en helt korrekt bild.

KONFERENS: Forum om Hederskultur, 21 november

– Jag tror absolut att mörkertalet är större. Det är också viktigt att vi får en klar bild över hur omfattande hedersvåldet är i dag. Som det är nu så får inte Brottsförebyggande rådet någon statistik om hur omfattande det är, säger Sara Mohammed till Sveriges radio.

Regeringen har fått kritik för att inte vilja ta tag i frågan. Enligt ansvarig minister, jämställdhetsminister Åsa Regnér, har en utredning tillsatts för att kartlägga hedersvåld.

– Vi ser över lagstiftningen gällande barnäktenskap och hur vi bättre kan hjälpa unga flickor och män som lever i en hederskultur, säger Åsa Regnér.