Socialt

Bris: Psykisk ohälsa vanligt bland barn som flytt

Av  | 

Den psykiska ohälsan bland barn som flytt till Sverige är utbredd och behovet för såväl professionellt som socialt stöd är stort. Det konstaterar Bris i en ny rapport.

Sverige ska enligt barnkonventionen stödja och arbeta för att varje barn ska må så bra som möjligt. I rapporten som idag publiceras konstaterar Bris, tillsammans med forskarna Natalie Drubeej och Clara Hellner från Karolinska institutet, att Sverige måste göra mer för att stärka den psykiska hälsan hos barn som har flytt.

– Barn som flytt är särskilt utsatta, de har ofta inte själva valt att lämna sitt land och kan inte själva överblicka konsekvenserna. Därför är det viktigt att vi synliggör deras rättigheter, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Forskning visar att många barn som flytt upplevt traumatiska händelser såväl innan som under flykten från hemlandet. Vid ankomsten till Sverige innebär asylprocessen och de långa väntetiderna ofta ytterligare osäkerhet.

En ny enkätstudie visar att närmare 80 procent av ensamkommande barn i åldrarna 9-18 år som rekryterats från primärvården i Uppsala har posttraumatiskt stressyndrom.

– Forskning pekar på vikten av ett väl fungerande mottagande, och här ser Bris att Sverige inte håller måttet idag, säger Magnus Jägerskog.

SE ÄVEN: BUP-anställda: Svårt att behandla ensamkommande barn

Rapporten visar även på skillnader för ensamkommande barn och barn i familj vad gäller möjlighet till stöd och omsorg.

– Jag hoppas att Bris rapport bidrar till ett Sverige som bättre verkar för alla barns rätt att må bra, tillägger Magnus Jägerskog.

Enligt organisationen finns det idag ett kompetensglapp i mötet med barn samt i de stöd som ges till unga som varit med om traumatiska händelser.

För att förbättra situationen för barn som flytt anser Bris bland annat att primärvården och elevhälsan måste stärkas för att bättre identifiera, stödja samt slussa vidare asylsökande och nyanlända barn till exempelvis BUP.

Tidigare undersökningar har visat att det finns en koppling mellan suicidförsök bland asylsökande unga och deras asylprocess. I rapporten efterfrågar Bris att en utvärdering görs av den tillfälliga asyllagen och vilka effekter den har på barns psykiska hälsa.