Skola

Centern satsar på svenska för nyanlända

Av  | 

Centerpartiet vill utöka svenskundervisningen för ungdomar som är nya i Sverige. Partiet föreslår att alla nyanlända unga i både grund- och gymnasieskolan ska ges två till tre timmar extra svenska varje vecka.

– Sverige riskeras att klyvas mellan de som kan och de som inte kan ta sig in i det svenska samhället. Då är svenska språket en nyckel, säger partiledare Annie Lööf i ett uttalande.

KONFERENS: Språkintrodagen 15 november

Satsningen är en del av Centerpartiets kommande budgetmotion och för förslaget har partiet avsatt 500 miljoner kronor. Av dessa går 460 miljoner till fler timmar i svenska och resterande 40 miljoner till kompetensutveckling av lärare och att sprida effektiv pedagogik i svenska som andra språk.