Arbetsmarknad

Föräldralediga i Göteborg får inte läsa på SFI

Av  | 

På flera ställen i landet är det möjligt att läsa SFI samtidigt som man är föräldraledig, men inte i Göteborg.

I Stockholm, Malmö och flera andra städer runt om i landet kan man fortsätta läsa SFI under tiden man är föräldraledig. Men i Göteborg får inte elever fortsätta studera när de är föräldralediga.

I Malmö har det varit så pass populärt att fortsätta studera under föräldraledigheten att alla som vill inte får plats.

Jan Elftorp, förvaltningsdirektör på vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg, anser att det är svårt att kombinera studierna med små barn.

KONFERENS: SFI-Forum Lärare 24 oktober 

– Om man har ett antal väldigt små barn med sig under tiden som man ska jobba med lärande och formell utbildning så är det inte så konstigt om det skulle vara ganska svårt, säger han till Svt Nyheter.

Statistik visar att de personer som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden är utrikesfödda kvinnor. Enligt regeringen är omkring 30 procent av utomeuropeiskt födda kvinnor i åldrarna 20 till 64 år arbetslösa.

KONFERENS: SFI-Forum Etablering 25 oktober 

En rapport som publicerades av Sveriges Kvinnolobby i slutet av april visade att nyanlända kvinnor missgynnas i etableringssatsningar. I rapporten framgår att kvinnor som i nya i Sverige riskerar att hamna i utanförskap och att inte bli en del av den svenska arbetsmarknaden.