Socialt

JallaTillsammans – en bok om inkludering

Av  | 

Bibliotekarien Anette Helgesson vill genom sin bok JallaTillsammans inspirera andra att integrera sig med personer som är nya i Sverige.

Sedan hösten 2014 har Anette Helgesson arrangerat olika typer av integrationsprojekt och de senaste åren har hennes engagemang växt sig starkare. Nu har hon släppt JallaTillsammans – En personlig skildring av läsfrämjande integrationsprojekt där hon detaljerat berättar om de projekt hon har drivit som barnbibliotekarie i Edsbyn men även privat.

Boken som ges ut av BTJ Förlag vänder sig till politiker och bibliotekarier men även alla andra som är intresserade av inkludering.

– Jag hoppas att politiker och personer som jobbar med integration kommer att läsa boken. Jag har verkligen jobbat i motvind just när det gäller politiker så jag hoppas att boken kan vara en ingång till att kommunen ser nytta i integrationsprojekt, säger Anette Helgesson.

Genom JallaTillsammans vill Anette Helgesson även inspirera andra bibliotekarier att arbeta med uppsökande arbete där man är ute och träffar människor istället för att förvänta sig att personer ska ta sig till biblioteket.

– Det är så lätt att man tänker utifrån sin egen situation. Till exempel att man bjuder in en författare och anordnar en bokcirkel och att man blir förvånad när personer inte dyker upp. Det gäller att vara ute och träffa personer och informera om bibliotekens arbete, förklarar hon och forsätter:

– Till sist hoppas jag att fler etablerade svenskar ska se att integration är för alla och inte bara för de som är nya.

SE ÄVEN: Hon tog tjänstledigt för att arbete med integration  

I boken beskriver Anette Helgesson engagerat om de olika projekt hon arbetet med. Det är bland annat kulturfika för barn och vuxna i projektet Fikasällskapet och en bokcirkel för kvinnor i hennes första projekt JallaTillsammans.

Genom att dela med sig av sina egna erfarenheter hoppas hon att ge en positiv bild av integration och bidra med enkla tips till hur man själv kommer igång med projekt.

– Jag vill ge en positiv syn på integration och visa att det inte är så svårt. Jag tycker att det har varit så lärorikt att jobba med projekten och så länge man är nyfiken så lär mam sig så mycket, berättar hon.

När det kommer till politiker hoppas hon att boken ska kunna få fler att se värdet av att anordna integrationsprojekt.

– Det görs alltid neddragningar på biblioteken och integrationsträffar får knappt kosta någonting. Jag hoppas att politiker ska se att de pengar man satsar generera integration och skulle man satsa mer pengar så skulle det bidra till mycket bättre integration. Säger man att man inte har tid då kommer problemen att hamna någon annanstans.

KONFERENS: SFI-Forum Etablering 25 oktober 

I boken pratar du om interkulturellt läsfrämjande, vad betyder det?

– Tidigare pratade man mycket om mångkultur, att alla fick ha sin egen kultur men att man är som olika öar. I interkulturellt synsätt är alla aktiva deltagare. Interkulturellt läsfrämjande är att om man läser en bok tillsammans så får man något gemensamt att prata om och då kan man hitta de saker man gör olika och samtidigt skapa en förståelse och lära sig av varandra.

– Genom projekten vill jag att man ska lära sig tillsammans, istället för att den ena ska lära den andra.

Du ger flera tips på hur man själv kan starta upp projekt, vilka är dina bästa?

– Först skulle jag säga att när man arrangerar projekt så är det bra att representera olika grupper, att man exempelvis jobbar med någon som är nyanländ och någon som är etablerad svensk. Jag skulle gärna se att civilsamhället och kommuner kunde jobba mer tillsammans. Det tredje är att man måste vara flexibel och vara öppen för att det sker ändringar eftersom, det går inte bestämma allt från början. Det sista och det viktigaste är det uppsökande arbetet.

Önskar du själv att du hade haft en liknande bok när du började med projekten?

– Ja! Det hade stärkt mig jättemycket att se att andra också mött motstånd.