Socialt

Jan Eliasson ny ambassadör för inkluderingssatsning

Av  | 

Veterandiplomaten Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN, blir ambassadör för Opportunity Day. En satsning med fokus på jobbrelaterad integration. 

För andra året i rad anordnas eventet Opportunity Day i Göteborg. Här möts näringslivet, civilsamhället och jobbsökande som vill vara med och förändra och förbättra inkluderingen i Göteborg med hjälp av jobb.

– Utanförskapet är en av de största utmaningarna vi ställs inför och att få ett arbete är en enormt viktig inkörsport till samhället. Vi som står för internationalism, mångfald och tolerans, vi måste bli tuffare. Men också smartare. Genom att ge utrymme åt de goda exemplen och de positiva berättelserna kring mångfald och inkludering kan vi visa på både företags- och samhällsnytta, säger Jan Eliasson, som är ny ambassadör för initiativet.

KONFERENS: SFI-Forum Etablering 25 oktober

Under dagen anordnas alltifrån jobbmatchining där över 400 utrikes födda jobbsökande personer deltar till seminarium om fördelarna med att främja mångfald inom en verksamhet och workshops som belyser kulturmöten i vardagen.

Bakom initiativet står både kommunen och näringslivet och målet är att lyfta fram vinsterna med en fungerande integration.

KONFERENS: Kommunikation och Mångfald 28 november

– Det är en enorm efterfrågan på arbetskraft och kompetens bland företag idag, och på Opportunity Day vill vi underlätta för företag att känna igen kompetensen bakom utländska examen och referenser samt att se en större affärsnytta bakom mångfald, för att uppmuntra till en mer inkluderande rekrytering, säger Helena Lindahl, initiativtagare till Opportunity Day.