Socialt

Lagrådet avvisar förslaget om barnkonventionen som lag

Av  | 

Lagrådet avstryker förslaget om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Ett beslut som Bris anser är ”oerhört nedslående”. 

I juli beslutade regeringen att konventionen om barns rättigheter ska bli lag år 2020.

Sverige ratificerade konventionen 1990 och förband sig därmed att folkrättsligt försvara den. 2014 slog Stefan Löfven fast att konventionen skulle bli svensk lag. En statlig utredning två år senare ansåg att genom att göra konventionen till lag skulle barns rättigheter stärkas och att det skulle skapa ett starkare juridiskt verktyg.

Lagrådet avvisar nu förslaget om att införa barnkonventionen som svensk lag. I utlåtandet skriver man bland annat att juridiska instanser tidigare avvisat beslutet då man ansåg att konventionen i huvudsak redan återspeglas i svenska lag och att det inte finns något ytterligare att vinna på en inkorporering av konventionen.

Men Barnets rätt i samhället, Bris, håller inte med. Trots att Sverige antog barnkonventionen för 27 år sedan menar organisationen att barns grundläggande mänskliga rättigheter inte kan garanteras.

– Utredningen som ligger till grund för lagrådsremissen bekräftar Bris bild och ger konkreta förslag om hur både administrativa och juridiska processer kan blir mer rättssäkra för barnet, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Nu vänder sig Bris till regeringen och hoppas att man fortsätter arbeta för att göra konventionen till lag.

– Vi hoppas att regeringen nu visar handlingskraft och hittar ett sätt att fortsätta arbetet framåt med att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning, säger Magnus Jägerskog.

Enligt barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) ska regeringen nu analysera lagrådets synpunkter men hon tydliggör även att regeringens plan är att göra konventionen till lag.

– Barns rättigheter behöver stärkas och regeringen har för avsikt att göra barnkonventionen till svensk lag, säger hon till TT.

Barnkonventionen
FN:s barnkonvention antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Alla världens länder röstade då för att barnkonventionen skulle antas i FN:s generalförsamling. I dag har alla länder förut USA och Somalia bundit sig folkrättsligt att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna i världen.