Socialt

Linköping vill motverka hedersförtryck

Av  | 

Minst 1600 Linköpingsbor är utsatta för hedersrelaterat våld av olika slag. Nu tar kommunen fram en handlingsplan för att motverka hedersförtryck och våld i nära relationer.

Målet med den handlingsplan som kommunen nu tar fram är att bli bättre på att se, förstå, våga och agera mot hedersförtryck.

– Alla flickor ska ha samma förutsättningar oavsett om de växer upp i Bergas villaområden eller Bergas miljonprogram. Nu tas en konkret handlingsplan fram som ska landa på våra bord innan sommaren, säger Daniel Andersson (L), omsorgsnämndens ordförande, i ett uttalande.

KONFERENS: Forum om Hederskultur 14 november

Kommunen arbetar sedan tidigare med hedersförtryck och våld i nära relationer men en studie av det arbete som utförs idag visar att det finns behov av förbättringar. Bland annat måste det finnas tydligare riktlinjer för personal att hantera och förebygga situationer där förtryck och våld förekommer.

– Hos alla som jobbar med barn och ungdomar i kommunen behöver det finnas en kunskap kring hedersförtryck. Det behövs också gemensamma rutiner och ökad samverkan för att kunna ställa in förebyggande insatser och agera snabbt för att skydda barn, säger Jakob Björneke (S), ordförande för barn- och ungdomsnämnden.